Menu

De Canon van IJsselstein

In navolging van de nationale canon, presenteert de HKIJ de Canon van IJsselstein. Hierin wordt voor een breed publiek de geschiedenis van IJsselstein chronologisch en thematisch in vensters weergegeven.

De Canon is tot stand gekomen door negen auteurs, van wie HKIJ-werkgroepleden Charles Burghard en Tobias van Dijk voor de coördinatie van het geheel hebben gezorgd.

Eind 2013 is  de Canon van IJsselstein digitaal verschenen als een onderdeel van de al bestaande Canon van Utrecht Zuidwest, en de Canon is toegankelijk via  http://www.regiocanons.nl/utrecht/regio-zuidwest/ijsselstein

Wat kan HKIJ voor u betekenen

Sinds 1975 verricht de HKIJ onderzoek naar het IJsselsteins cultuurhistorisch erfgoed. Wij verspreiden kennis via
allerlei publicaties en adviseren over de borging van de historische identiteit van IJsselstein. De stichting steunt op
de inzet van donateurs en vrijwillige werkgroepleden.

Ongeacht ervaring, opleiding en leeftijd is iedereen welkom om op zijn of haar interessegebied bij de ‘Kring’ kennis
te vergaren of uit te dragen. Dat kan variëren van ‘gidsen’ door de stad tot het maken van beschrijvingen van de
foto’s uit ons fotoarchief.

De Kring beschikt hiervoor in IJsselstein over een eigen kenniscentrum, gevestigd boven de IJsselsteinse Waag aan
de Benschopperstraat 39. Iedere dinsdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur en donderdagavond vanaf 19.30 uur kan men
hier terecht voor een nadere kennismaking of om kennis en ervaring uit te wisselen.


Wat kan u voor de HKIJ betekenen


IJsselsteinse historie zoekt vrijwilligers!

Al 40 jaar staat de HKIJ voor behoud en bescherming van de cultuurhistorie van IJsselstein. We zijn een belangrijke vraagbaak-  en kenniscentrum als het gaat om historische gegevens en wetenwaardigheden. We maken niet alleen de oude, maar ook de eigentijdse geschiedenis en tradities zichtbaar. Zo dragen we bij aan de identiteit van IJsselstein.

Dat kan niet zonder het werk van de vrijwilligers, die zich met liefde en enthousiasme bezighouden met onze geschiedenis. 

Nieuwsgierigheid en bevlogenheid zijn de pijlers waarop men zich inzet voor de HKIJ. En dat is waar we naar op zoek zijn. Vrijwilligers die vanuit interesse hun vaardigheden willen inzetten. Specifieke kennis van onze geschiedenis wordt niet gevraagd, wel inzet en enthousiasme!

Wat kunt u doen voor de HKIJ: meewerken aan beschrijvingen van onze beeldbankfoto's; waagmeester en/of stadsgids worden; organiseren thema-avonden en excurssies; aandragen en uitwerken onderwerpen voor publicaties; onderzoeken van de persoonlijke levensgeschiedenis in IJsselstein, volgen van de Gemeente IJsselstein waar het gaat om cultuurhistorische beleidszaken; ict beheer; gebruik sociale media tbv de HKIJ enzovoorts!!!

Wilt u meer weten, stuur een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hoe 500 jaar geleden het leven in IJsselstein definitief veranderde.

De Rooms-Katholieke Kerk was honderden jaren geleden dominant aanwezig in het leven van alledag. Toen Luther zijn kritieken openbaar maakte, zorgde hij voor hevige beroering in de samenleving. Wat Luther in 1517 nog niet kon voorzien, ontwikkelde zich gedurende de decennia daarna: er ontstond een blijvende scheuring in kerkelijk Europa.

Alle onrust rondom de Reformatie ging niet aan IJsselstein voorbij. Er is echter weinig bekend van wat zich hier in de zestiende eeuw afspeelde. Hoe kwamen inwoners van IJsselstein in aanraking met de ideeën van Luther? Wat hadden inwoners van Benschop te maken met de wederdopers die een Godsrijk op aarde wilden stichten? Waarom ging de Beeldenstorm aan IJsselstein voorbij in 1566?

De HKIJ zal velen uit IJsselstein en omgeving plezier doen met een lezing waarbij stilgestaan wordt bij deze vragen.

Historicus Sander Wassing heeft deze geschiedenis onderzocht en er een bijzonder boeiend verhaal van gemaakt. Het wordt geen breed  opgezette kerkgeschiedenisles, maar een levendig verhaal met beeld.

Sander Wassing spreekt in de oude Nicolaaskerk  aan het Kronenburgplantsoen. Dit gebouw speelde een cruciale rol tijdens deze periode in IJsselstein.  De  lezing wordt muzikaal omlijst met vrij orgelspel op o.a. het thema van het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’.

luther 3

De avond vindt plaats op donderdag 28 september a.s. om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur.

Er is een pauze en het einde zal rond de klok van 22.00 uur liggen.

De toegangsprijs bedraagt € 5,00. Voor donateurs van de HKIJ is de toegang € 2,50.

Dit wordt contant (liefst gepast) gevraagd bij de entree van de kerk aan het Kronenburgplantsoen 2, 3401 BM, IJsselstein.

Het belooft een boeiende en mooie avond te worden waarin een belangrijk stuk IJsselsteinse geschiedenis wordt toegelicht!

Graag tot 28 september.